EAS

Festera Bioboxes oÜ arenguprojekt

Festera Bioboxes OÜ sai EASilt toetuse kogusummas 14959.86 eurot Starditoetuse programmi raames Euroopa Regionaalarengu Fondist. Projekti eesmärk on aidata Festera Bioboxes OÜ'l käivitada ettevõte äriplaanis kirjeldatud viisil ja jõuda soovitud tulemuseni. Projekti tulemuseks on ettevõtte jätkusuutlik kasv ning starditoetuse määruses ja projektitaotluses toodud majandusnäitajate saavutamine ja töökohtade loomine aastatel 2019-2023.